Handelsbetingelser og abonnemtsbetingelser

Fysiske forløb, online forløb samt gruppeforløb udbydes hos Sara Elgaard.

Sara Elgaard
Ørnebjergvej 1
3650 Ølstykke
CVR nr. 40792570
Kontakt: [email protected]

Betaling

Alle priser er i danske kroner (dkk) og inkl. moms (medmindre andet er angivet). Hvis et produkt afregnes i rater, vil dette være tydeligt lige inden godkendelsen af betalingen. Kvittering sendes pr. email.

Betaling af Personlig trænings forløb samt makkerforløb sker hos Sara Elgaard ved første møde. Betalingerne kan deles op i flere rater efter aftale.

Online træningsforløb kan betales med Dankort/Visa, Visa og Master Card.

Ved træningsforløb og gruppeforløb:
Ved første betaling bindes kunden for 3 måneder, betalingen sker via månedlig faktura der tilsendes.

Alle forløb udløber efter 6 måneder efter købsdato medmindre andet er opgivet.

Levering af produktet

Træningsforløb
Personlig trænings forløb samt makkerforløb sker på en placering efter aftale med Sara Elgaard ved første møde dag.

Ved Online træningsforløb modtager kunden en kvittering pr. mail inden for 24 timer som bekræftelse.

Coachingforløb

Individuelle coaching forløb samt gruppeforløb sker i lokalet hos Sara Elgaard.

Ved Online forløb modtager kunden en kvittering pr. mail inden for 24 timer som bekræftelse.

Det er kundes ansvar at oplyse korrekt e-mail samt andre oplysninger der kræves for at kunne levere produktet rettidigt.

Abonnementsbetingelser

Online træningsforløb, fysiske træningsforløb og gruppecoaching tilmeldes i form af abonnements løsning. For abonnement gælder det, at kunden modtager en e-mail med bekræftelse på tilmelding.

Den månedlige abonnements betaling er for en måned forud og betales via faktura.

Kunden kan når som helst opsige sit abonnemet ved at skrive til [email protected] Ved opsigelse har du ret til produktet for den resterende periode der er betalt for.

Særlige vilkår

Alle rettigheder til kurser, personlige træningsprogrammer samt digitale produkter tilhører Sara Elgaard.

Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt til eget forbrug.

Force majeure og ansvarsfritagelse

Force majeure kan påkaldes ved udefrakommende og uforudset begivenhed, der gør, at en aftale/et køb ikke kan overholdes. Det vil være i tilfælde af at det ikke er forsvarligt og derfor påvirker en sikret opfyldelse. Det kan fx være naturkatastrofer, epidemi, pandemi, krig eller ud- eller indførselsforbud.

Fortrydelsesret

Der er 14 dages fortrydelsesret ved køb hos Elgaard Training.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, kunden modtager en kvittering med bekræftelse på købet. Fortrydelsesrettet frafalder i tilfælde af at produktet er taget i brug. Dvs. hvis første session har været fuldført eller personlig træningsplan er modtaget.

Kunden skal inden for 14 dage fra modtagelse af produktet give besked om, at købet er fortrudt. Beskeden skal gives til [email protected], hvor der tydeligt gøres opmærksom på at du ønsker at benytte din fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten kan ikke tages i brug, hvis du undlader at møde op til sessioner, eller ikke tager det tilsendte træningsprogram i brug efter de 14 dage.

Reklamationsret

Oplever du udfordringer, problemer eller ligende med produktet:

Al reklamation omkring Personlige sessioner og gruppeforløb sker ved henvendelse til Sara Elgaard.

Reklamationsret for Online træningsforløb sker til [email protected].